top of page

(1) Stichter en tevens eerste dirigent van fanfare ‘De Kunstliefde’ Frans Van den Camp. De naam ‘De Kunstliefde’ komt voor de eerste maal voor in de Melseelse geschiedenis in 1864, toen op initiatief van de toenmalige pastoor een koorzangmaatschappij ‘De Kunstliefde’ werd gesticht met als doel het opluisteren van processies en godsdienstige plechtigheden. Met hulp van de plaatselijke geestelijkheid werden een aantal instrumenten aangekocht. Het kwam echter tot een conflict tussen fanfare en geestelijkheid toen de muzikanten, zonder goedkeuring van de pastoor, het aandurfden een paar uitstappen te houden en hierbij enkele herbergen te bezoeken. Alle zangers en muzikanten werden zonder pardon uit het hoogzaal gezet. Gelukkig betekende dit niet het einde van de muziekmaatschappij, de kiem was gelegd voor het huidige korps. Op 22 november 1886 werd door verschillende notabelen van de gemeente Melsele een reglement opgesteld en een fanfaremaatschappij opgericht onder de benaming ‘De Kunstliefde’. Het startsein was gegeven! De fanfare startte in 1886 met 6 instrumenten die ‘meegekomen’ waren van het hoogzaal en groeide snel uit tot een groep van 20 muzikanten onder leiding van meester Van Den Camp. Hij was de eerste dirigent van de fanfare en componeerde ook muziek.

(2) In 1901 werd de honderdjarige Theresia Van Geldorp gevierd. Vanzelfsprekend was de fanfare ‘de Kunstliefde’ van de partij. Van Links naar rechts ziet u op de onderste rij: Jules Van Geertsom, Fr. Van Havere, J. De Meulenaere, L. Danssaert, H. Peirsman, onbekend, Fr. Van Hoorick, Fr. Van Moere, Fr. Blommaert, Ed. Vercauteren. Zittend: Alf. Bultheel, J. Bultheel, Fr. Van Vosselen, De Schepper, Dr. Deckers, Fr. Van Goey en A. de Coninck. Staande: L. Rombaut, Dr. De Rijck, Verbraeken, Fr. Cleys, A. Van Geertsom, P. Van Mieghem, onbekend, Fr. Van Moer, G. Van Vosselen, Fr. Van den Camp, Fr. Van den Camp en op de bovenste rij: Fr. Van Geertsom, Fr. De Roeck, P. Stoop, J. Audenaert, onbekend, C. Butheel, Fr. Van den Broeck en Fr. Vercauteren.


(3) De fanfare door de straten van Melsele (Elisabethstraat).

(4) Ter gelegenheid van de promotie naar ereafdeling werd de fanfare ‘De Kunstliefde’ in 1969 door het toenmalig gemeentebestuur van Melsele ontvangen in het gemeentehuis. 

(5) In 1963 werd voor de eerste maal opnieuw deelgenomen aan de ‘Provinciale prijskampen’ te Kruibeke, waar we in 2e afdeling werden gerangschikt, dit onder leiding van dirigent Armand Vercauteren uit Melsele. Bij de bevestiging in 1965 te Hamme werd zelfs de 1e afdeling bereikt en het herhaalde zich in 1967 toen onze fanfare te Temse ging bevestigen en in ‘uitmuntendheid’ werd geplaatst. Dit werd dan nog eens overgedaan in 1969 te Beveren, waar de jury ons in ‘ereafdeling’ onderbracht. Op 6 jaar tijd promoveren van tweede naar ereafdeling, het is een prestatie die eens mag worden aangehaald!

(6) In 1972 kreeg De Kunstliefde het zgn. ‘Hoedjesuniform’. Onze muzikanten werden in 1961 voor het eerst in een volledig uniform gestoken; het was een ietwat militair gedoe zoals toen de algemene mode was. In 1972 kregen ze het zogenaamde ‘hoedjesuniform’, nadien werd helemaal naar het burgerlijk uniform overgeschakeld: een donkerblauwe blazer met het embleem van de fanfare en een grijze broek. Sinds 2009 treden de muzikanten op in zwarte broek met een zwart hemd met het nieuwe embleem van de fanfare.

(7) Repetitie in ‘het Parochiehuis’ onder leiding van Edmond Proost. Tijdens de jaren ’60 bloeide de vereniging enorm en was er een grote ommezwaai dankzij de komst van de nieuwe dirigent Edmond Proost. Zijn  voorliefde voor de klank van de saxofoon won de bovenhand van de zachte kopers (bugels). Hij zag een orkest met een symfonische bezetting waarbij de saxofoonfamilie de rol van de strijkers vervult, wat een unieke sound oplevert. Een nieuw geluid was geboren. Meerdere korpsen veranderden hun samenstelling naar deze modernere trend. Dit had tot gevolg dat de inrichters van de provinciale tornooien, naast de categorie ‘harmonie en fanfare’, een nieuwe moesten inrichten. Zo ontstond de naam ‘niet conventionele muziekmaatschappij’, waar ons korps toe behoort. Een andere nieuwigheid is dat de’ club van mannenaangelegenheid’ doorbroken werd; het eerste vrouwelijk spelend lid deed haar intrede. Die eerste stap was dan ook weer gezet.

(8) Fanfare ‘De Kunstliefde’ in haar jubileumjaar 1986. De vereniging bestaat 100 jaar!

(9) De Kunstliefde op de dijk van Westende, waar we vele bekende artiesten mochten begeleiden tijdens de (legendarische) concerten op de wandeldijk onder leiding van Gery Liekens. Toen in 1987 Gery Liekens het dirigeerstokje overnam van Edmond Proost, bracht hij een nieuwe ‘sjwoeng’ in het orkest. Onder zijn leiding speelde onze vereniging samen met tal van bekende artiesten en ieder jaar wist hij de muzikanten warm te maken voor de nodige ambiance bij ‘Melsele Zingt’ tijdens de Aardbeifeesten.

(10) 2011, de fanfare bestaat 125 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum waren er tal van festiviteiten: naast een tentoonstelling ‘125 jaar De Kunstliefde’ in de kapel van de Boerenpoort, werd ook een speciaalbier met de toepasselijke naam ‘Melseels Pijpke’, de vroegere bijnaam van onze dorpsgenoten, geïntorduceerd. Deze tripel werd speciaal voor deze gelegenheid gebrouwen door brouwerij Boelens en is nog steeds te verkrijgen in de Melseelse drankhandels. Tijdens het jaarconcert bracht de fanfare ‘Coupe Fraise’ in wereldpremière, een werk gecomponeerd door Bart Piqueur ter gelegenheid van ons 125 jarig bestaan.

(11) Parkconcert juni 2014 Hof Ter Saksen met dirigent Jo Schelkens. Elk jaar (tijdens de zomermaanden) krijgt elke muziekvereniging uit Groot Beveren de gelegenheid aangeboden een openlucht concert te spelen in een prachtig kader Hof ter Saksen, fort Liefkenshoek of het gezellige terras van Ter Vesten.

(12) Musical ‘Muizenissen’. In 2015 vond de eerste samenwerking plaats tussen GBS De Toren en fanfare De Kunstliefde: een musical (naar het verhaal van Willibald De Grote). Nieuwe muziek werd gecomponeerd door Peter Verdonck, tevens muzikant in onze vereniging. De regie was in handen van Freddy Poeck, dirigent Jo Schelkens nam de muzikale leiding. Dankzij deze productie heeft muziek en theater bij veel jonge mensen een plaatsje gekregen in hun hart. Op vraag van vele kinderen en hun ouders die hieraan hebben meegewerkt, is in de schoot van de fanfare opnieuw een muziekopleiding opgestart. Maar liefst 40 enthousiaste leerlingen begonnen aan de opleiding!

 

(13) Sinds september 2017 vormen de jonge muzikanten van onze muziekopleiding een jeugdorkest, waar ze onder leiding van dirigent Jo Schelkens de knepen van het samenspel leren. Zij brachten op 23 december 2017 (amper 3 maanden na oprichting) hun eerste optreden als voorprogramma tijdens het kerstconcert van de fanfare in de kerk van Melsele. Hun eerste volledig ‘eigen’ ON TOUR concert brachten ze ten gehore in de kapel van de Boerenpoort op 1 mei 2018.

(14) & (15) Musical ‘Jungle Koorts’. Na het grote succes van ‘Muizenissen’ kwam er in 2018 een vervolg: ‘Jungle Koorts’ (naar het
verhaal van Jungle Book van R. Kipling). Ook deze keer schreef Peter Verdonck de muziek, alweer songs die nog lang in het geheugen zullen gegrift staan bij jong en oud. De regie was in handen van Steven De Lelie, dirigent Jo Schelkens nam de muzikale leiding.

(16) De Oorlog Voorbij (2018) Een herdenking van het einde van een gruwelijke WOI, een periode die ook over Melsele ellende en verdriet gebracht heeft. Een samenwerking waarin muziek, woord en beeld elkaar aanvullen en versterken. Met dank de Plaatselijke Cultuurraad Melsele die verschillende verenigingen uit ons dorp bij elkaar bracht: Fanfare De Kunstliefde, Koor Resolut, Toneelvereniging Melba, Kunstkring De Meiboom en hobbyfotografen Mar Van Esbroek en Rudy Maes.

bottom of page